Борис акимов

Народен артист на СССР, лауреат на Државната премија на СССР, педегог-репетитор на Бољшој театар на Русија, уметнички директор на МХУ при МГАТТ "Гжељ".
                                         

ТАЊА ВУЈИСИЌ ТОДОРОВСКА

Тања Вујисиќ Тодоровска, Скопје, Македонија
Првенка на балетот на "Македонска Опера и Балет", Репетитор во "Македонска Опера и Балет", Професор м-р на катедрата за балетска педагогија на "Факултетот за музичка уметност" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Шеф на катедрата за балетска педагогија.

ДМИТРИЈ КАЈГОРОДОВ

Професор и кореограф, заслужен уметник на културата на Украина, директор на киевскиот колеџ за кореографија, генерален директор на театарот “Млад балет“ во Киев.

СЛАЃАНА СПАСЕНОВСКА

Балетски педагог, раководител на балетскиот оддел при Државниот музичко балетски училишен центар “Илија Николовски Луј“, Скопје.

Константин Карин

Константин Карин, Финска
Дипломира на “Академијата за балет Ваганова“ во Снакт Петербург, Уметнички директор на “Dance Theater Music Hall“, Финска, Директор на “Finland International Summer Ballet School“.