15 јуни

- пристигнување во Скопје, сместување во хотелот

16 јуни

- 15:00 – состанок со директорите на фестивали и раководителите – конгресна сала 
- 19:00 – “Македонска вечер“ – Хотел 

17 јуни

- 09:00 – 12:00 - Проба – Македонски народен театар, Скопје 
- 12:00 – 18:00 -  натпревар по дисциплини – Македонски народен театар, Скопје 

18 јуни

- 09:00 – 12:00 - Проба – Македонски народен театар, Скопје
- 12:00 – 18:00 -  натпревар по дисциплини – Македонски народен театар, Скопје
- 19:00 – 20:30 – Гала концерт – Македонски народен театар, Скопје

19 јуни

- 10:00 – екскурзија

20 Јуни

- Заминување