15 јуни


- Пристигнување во Скопје, сместување во хотелот

16 јуни


- 11:00 – Состанок со директорите на фестивали и раководителите – конгресна сала на хотелот
- 14:00 – Екскурзија во Матка

17 јуни


- 09:00 – 12:00 – Проба – МНТ
- 12:00 – 16:00 – Натпревар по дисциплини – МНТ
- 16:00 – 18:00 – Проба – МНТ
- 18:00 – 20:00 – Натпревар по дисциплини – МНТ

18 јуни


- 16:00 – 18:00  Генерална проба – МНТ
- 19:00 – 20:30 – ГАЛА КОНЦЕРТ 
МНТ
- 20:30 – 21:00 – Доделување на награди 
МНТ

19 јуни


- 13:00 – 14:30 – Мастер класови – ДМБУЦ “Илија Николовски Луј“
- 19:00 – “Македонска вечер“ – Хотел

20 Јуни


- Заминување