15 јуни


- Пристигнување во Скопје, сместување во хотелот

16 јуни


- 11:00 – Состанок со директорите на фестивали и раководителите – конгресна сала на Хотел “Њу стар“
- 14:00 – Екскурзија во Матка

17 јуни


- 09:00 – 12:00Проба – МНТ
- 12:00 – 14:30 – натпревар по дисциплини – МНТ
- 14:30 – 15:30 – Проба – МНТ
- 15:30 – 19:00 – натпревар по дисциплини – МНТ

18 јуни


- 16:00 – Генерална проба – МНТ
- 18:30 – Доделување на награди – МНТ
- 19:00 – ГАЛА КОНЦЕРТ – МНТ

19 јуни


- 11:00 – 13:00 – Мастер класови – ДМБУЦ “Илија Николовски Луј“
- 19:00 – “Македонска вечер“ – Хотел “Њу стар

20 Јуни


- Заминување