15 јуни

- Пристигнување во Скопје, сместување во хотелот

16 јуни

- 11:00 - 12:00  Состанок со директорите на фестивали и раководителите – конгресна сала на Хотелот
- 14:00 - 17:00  Екскурзија во кањонот на Матка
- 19:00 - 21:00  “Македонска вечер“ – Хотел


 

17 јуни

- 09:00 - 12:30  Проба – МНТ
- 13:00 - 19:00  Натпревар по дисциплини – МНТ

 

18 јуни

- 11:00 - 13:00  Мастер класови – ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј“
- 16:00 - 18:00  Генерална проба – МНТ
- 19:00 - 20:30  ГАЛА КОНЦЕРТ – МНТ
- 20:30 - 21:00  Доделување на награди – МНТ 

 

19 јуни

- Слободно време

20 Јуни

- Заминување