15 јуни

- пристигнување во Струга, сместување во хотелот

16 јуни

- 11:00 – состанок со директорите на фестивали и раководителите – конгресна сала на Хотел “Бисер“

- 20:00 – “Македонска вечер“ – Хотел “Бисер” 

17 јуни

- 15:00 – екскурзија во Вевчани

18 јуни

- 09:00 – 12:00 - Проба – Македонски народен театар, Скопје

- 13:00 – 18:00 -  натпревар по дисциплини – Македонски народен театар, Скопје

- 19:00 – 20:30 – Гала концерт – Македонски народен театар, Скопје
 

19 јуни

- 10:00 – крстарење и целодневна екскурзија во Охрид 

20 јуни

- Слободно време

21 Јуни

- Заминување